onsdag 20 april 2011

Gammal elektronik och illegal återvinning

Värdefulla metaller går att utvinna ur gammal elektronik. Illegal återvinning är lönsamt för tredje världen om man bortser från miljön och hälsan.

E-skrotet köps in billigt och länsas på delar som kan säljas. Det som återstår lägger man på hög, bränner eller glömmer bort.

 Även fast delarna som saknar värde borde tas hand om så gör man inte det. Kylaggregat med freon och apparater med kvicksilver som står och läcker är bara ett fåtal exempel i en lång förbjuden lista.
De som återvinner illegalt håller sig gömda för myndigheterna, detta är såklart förbjudet av hälso och miljöskäl. När de håller på att bli upptäckta flyttar de bara sin verksamhet.

Det som ligger bakom denna farliga och illegala återvinning är såklart pengar. Företag  och rikare länder utnyttjar billig arbetskraft i länder där man har en dålig miljölagstiftning eller inte har resurser till att följa upp de lagar som redan finns. Länder som tillämpar denna illegala återvinning är Kina, Indien, Nigeria, Ghana, Pakistan, Sydafrika, Mexiko, Colombia, Brasilien och Chile – som man i nuläget vet.
Det E-skrot som skickas kategoriseras ofta som bistånd, vilket gör det svårt att hitta och hindra exporten.

Återvinningen av E-skrotet är mycket farligare än vad man tror. Exempel:
- Kvicksilverångor (uppstår när man ska utvinna värdefulla metaller med en speciell metod) är mycket giftiga och ger skador på nervsystemet och njurarna.
- Bromerande flamskyddsmedel (finns bl.a. I bildskärmar) kan vara hormonstörande och påverka förmågan av fortplantingen bland människor och djur.
- Rök från dåligt förbrända plaster kan innehålla dioxiner och furaner. Dioxiner kan leda till skador på foster och spädbarn och furaner kan orsaka cancer.
- Resterna från den illegala återvinningen går också ner i marken och kan förgifta både regn och grundvatten. Bly, arsenik och kvicksilver är de största bovarna (finns i bl.a. plattskärmar och lågenergilampor).

Tänk efter noga innan du kastar bort dina elektroniska prylar. Många kastar bort prylarna långt innan dess livslängd har gått ut. E - skrotet påverkar inte bara oss och nuet utan även våra barn och framtiden


Ett kinesiskt barn sitter vid en hög av e-skrot i Kina. 
Foto: Natalie Behring/Greenpeace

Källor: 
http://www.fof.se/tidning/2007/7/e-skrot-hotar-tredje-varldens-miljo
http://www.sydsvenskan.se/ekonomi/article183166/Tredje-varlden-soptipp-for-datorer.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar